Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-07-Speech-2-602-625"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160607.35.2-602-625"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Creșterea populației mondiale și a necesarului de hrană va pune, în următorii ani, din ce în ce mai multă presiune asupra domeniului agriculturii și asupra asigurării securității alimentare a cetățenilor. În același timp, pierderile ecologice, degradarea mediului, deficitul de apă și apariția unor noi tipuri de dăunători vor crea dificultăți suplimentare pentru fermieri. Una dintre soluțiile la aceste fenomene ar putea fi inovarea tehnologică, manifestată prin aplicarea unor noi tehnologii agricole, de tip genetic, mecanic sau digital. Uniunea Europeană poate deveni un lider mondial în domeniul inovării și durabilității agricole, prin intermediul îmbunătățirilor convenționale, organice sau de altă natură, care ar fi disponibile pentru fermieri. Totuși, în prezent, competitorii din afara Europei înregistrează progrese mai importante decât statele UE, ceea ce scoate în evidență necesitatea investițiilor în cercetarea agronomică la nivel european, pentru a putea fi competitivi la nivel mondial. În același timp, însă, prezentul raport nu abordează și alte soluții ale acestei probleme, cum ar fi combaterea risipei alimentare, păstrarea biodiversității și diversificarea recoltelor. Folosirea pe scară largă a pesticidelor, îngrășămintelor chimice și a unor noi tehnici de hibridare poate pune în pericol calitatea alimentelor obținute."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph