Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-07-Speech-2-567-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160607.34.2-567-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Accesul micilor producători și comercianți de alimente pe piața liberă este afectat în prezent de o serie de practici comerciale neloiale în relațiile lor cu participanții la lanțul de aprovizionare cu alimente. Aceste practici apar în prezența unor dezechilibre între resursele financiare ale celor două părți și se manifestă prin stabilirea unor prețuri dezavantajoase, întârzieri la plată, restricționarea accesului pe piață, clauze contractuale abuzive în relația cu micii producători, care sunt obligați să accepte acest mod de lucru, neavând mijloacele necesare pentru a se apăra. Situația este răspândită pe scară largă, în ciuda măsurilor de reglementare întreprinse de statele membre, care se bazează pe sisteme voluntare și pe autoreglementare. Este nevoie de măsuri ferme și consecvente pentru a elimina aceste practici negative din lanțul de aprovizionare cu alimente al Uniunii. Acestea implică o definire clară a practicilor comerciale neloiale și sancțiuni clare pentru descurajarea lor, aplicate de agențiile naționale competente. Raportul actual preconizează introducerea mecanismelor necesare pentru implementarea acestor măsuri, care pot veni în sprijinul producătorilor mici și mijlocii. De aceea îmi exprim susținerea pentru forma actuală a documentului."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph