Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-07-Speech-2-561-906"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160607.34.2-561-906"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Nepoštene trgovačke prakse prisutne su u velikom broju i u mnogim gospodarskim sektorima, a mogu se pojaviti u bilo kojem dijelu lanca opskrbe hranom u poslovanju. Od ukupne proizvodnje hrane i pića u EU-u, prekogranična trgovina između država članica iznosi 20 posto, a zaposlenost u tom sektoru prelazi 47 milijuna stanovnika EU-a. Neke od najučestalijih nepoštenih trgovačkih praksi koje je potrebno kontrolirati i sprječavati su kašnjenje u plaćanju, ograničen pristup tržištu i dvosmisleni uvjeti prisutni u ugovorima. Podržao sam izvješće zastupnika Czesaka u svrhu uvođenja dosljednih i strogih mjera kako bi se ovakvi problemi spriječili u lancu opskrbe hranom u EU-u te kako bi tržišta postala učinkovitija s jednakim uvjetima za sve partnere."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph