Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-07-Speech-2-522-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160607.33.2-522-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană este un actor internațional important, interesat de menținerea păcii mondiale și de combaterea fenomenelor negative care pun în pericol securitatea internațională. Din acest motiv, statele membre au sprijinit în mod frecvent misiunile de menținere a păcii desfășurate sub egida ONU. Misiunile desfășurate pe continentul african în ultimele decenii au vizat consolidarea structurilor statale afectate de luptele interne între diverse facțiuni, combaterea fenomenului terorist sau combaterea regimurilor opresive. Misiunile au fost realizate în cooperare cu structurile NATO sau prin intermediul capacităților unora dintre statele membre. În ultimii ani, dezvoltarea structurilor Uniunii Africane a dus la realizarea unui parteneriat cu această organizație regională, în vederea dezvoltării capacității statelor respective de a gestiona prin forțe proprii situațiile nefavorabile la adresa securității lor. În vederea realizării acestor deziderate au fost utilizate resurse financiare alocate în cadrul Fondului European pentru Dezvoltare (FED), prin intermediul Fondului African pentru Pace, în scopul sprijinirii reformelor structurale din statele africane. O atenție deosebită trebuie acordată situației securității din regiunea Sahel-Sahara, care poate genera fluxuri migratorii importante către continentul european. Numai asigurând securitatea pe continentul african statele respective se pot dezvolta din toate punctele de vedere, iar UE poate sprijini acest proces complex."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph