Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-07-Speech-2-483-250"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160607.32.2-483-250"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Influența Uniunii Europene asupra Standardelor Internaționale de Contabilitate (IASB) a contribuit la dezvoltarea unor standarde contabile comune de înaltă calitate la nivel mondial. La rândul său, Uniunea a început încă din 2005 să încorporeze în legislația europeană aceste standarde, care contribuie la dezvoltarea pieței unice de capital, a serviciilor financiare și a cadrului de supraveghere. În același timp, elaborarea standardelor respective a fost menită să asigure un grad sporit de transparență și răspundere și să prevină apariția conflictelor de interese. De asemenea, adoptarea standardelor contabile comune contribuie la stabilitatea financiară și dezvoltarea economică durabilă a UE. Nu în ultimul rând, armonizarea acestor standarde cu cele existente în țări partenere, cum ar fi Statele Unite, va consolida relațiile dintre cele două părți. Consider că adoptarea acestui document va consfinți existența standardelor contabile comune la nivel mondial, facilitând o gamă largă de activități economice benefice pentru statele membre ale UE și pentru cetățenii europeni."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph