Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-07-Speech-2-453-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160607.31.2-453-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Noua alianță pentru securitate și nutriție în Africa (NAFSN) este un parteneriat public-privat (PPP) de anvergură lansat în 2012 sub auspiciile G8 în vederea mobilizării investițiilor private în agricultură pentru realizarea securității alimentare a Africii Subsahariene. Alianța este menită să reproducă pe continentul african modelul „Revoluției verzi” din Asia, promovând monoculturile, mecanizarea, biotehnologia, îngrășămintele și producerea de culturi pentru export. Suma totală investită de statele G8 este de 8 miliarde de dolari americani și este canalizată către buna guvernare și garantarea proprietății, responsabilitatea publică, promovarea agriculturii familiale durabile, accesul la terenuri și securitatea funciară, legislația privind semințele, perspectiva de gen și finanțarea investițiilor în agricultură în Africa. Cu toate acestea, documentul remarcă o serie de neajunsuri ale acestei structuri, cum ar fi poziția dominantă a societăților multinaționale de profil, subminarea sectorului privat local și perpetuarea sărăciei. De aceea e nevoie de o nuanțare a acordului pentru sprijinirea micilor exploatații agricole, accesul la terenuri al micilor agricultori, agricultura organică, agroecologie, agrosilvicultură, accesul la alimente nutritive și la apă. De asemenea, se impune o reglementare mai strictă și monitorizarea parteneriatelor public-private pentru a respecta drepturile omului și standardele sociale și de mediu europene. Doar în acest mod alianța își va atinge obiectivele."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph