Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-07-Speech-2-329-250"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160607.27.2-329-250"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pachetul legislativ vizând piețele instrumentelor financiare este foarte voluminos și este însoțit de o gamă largă de legislație secundară, dezvoltată în ultimii doi ani de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Comisia Europeană. Votul de astăzi se referă la anumite modificări tehnice pentru primul nivel al textului privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare, în special la cerințele pentru anumite întreprinderi nefinanciare. Susțin prin votul meu propunerile enunțate în text."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph