Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-07-Speech-2-241-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160607.24.2-241-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană este una dintre principalele susținătoare ale comerțului liber la nivel mondial. În acest context, UE a încheiat în ultimii ani o serie de acorduri comerciale de liber schimb cu anumite state ale lumii cu care are interese economice comune. Columbia și Peru sunt două dintre aceste state, cu care Comisia a semnat acordurile respective în 2012, documente aprobate de Parlamentul European. Acordurile liberalizează tranzacțiile comerciale cu produse agricole și industriale și în domeniul serviciilor, reglementând și o serie de bariere tehnice, măsuri sanitare și fitosanitare, concurența, proprietatea intelectuală și achizițiile publice. Recomandarea actuală prevede includerea Croației în acest acord, după aderarea acesteia la UE în 2013. Consider că documentul actual consfințește o stare de fapt și, de aceea, susțin adoptarea sa în forma actuală."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph