Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-07-Speech-2-214-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160607.23.2-214-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Industria automobilelor și sectoarele conexe reprezintă o parte importantă a economiei Uniunii Europene, oferind locuri de muncă pentru 12 milioane de persoane și reprezentând 4 % din PIB-ul UE. La nivel mondial, statele membre UE se numără printre principalele producătoare de automobile, cu o importantă contribuție în domeniul cercetării și dezvoltării și în cadrul balanței comerciale a zonei euro. În acest context, este în interesul UE să susțină eliminarea obstacolelor din calea comerțului, cooperarea în domeniul normativ și interconectarea piețelor mondiale. În acest fel, reglementările comune vor promova transparența, eficacitatea și concurența în mediul economic, asigurând protecția sănătății și siguranța. Cadrul de reglementare oferit la nivel mondial de Comisia Economică a ONU pentru Europa (UNECE) contribuie la armonizarea tehnologică, la reducerea costurilor de producție și certificare și la evitarea duplicării procedurilor administrative. Susținerea Revizuirii 3 a Acordului UNECE privind adoptarea specificațiilor uniforme pentru vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații este o condiție esențială pentru susținerea industriei europene a automobilelor, de aceea consider că se impune adoptarea recomandării actuale."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph