Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-07-Speech-2-183-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160607.22.2-183-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Utilizarea produselor din tutun reprezintă o practică prezentând riscuri serioase la adresa stării de sănătate a cetățenilor. Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului (CCCT) este primul document-cadru la nivel internațional care își propune combaterea epidemiei de tabagism, fiind adoptat în 2005. Contrabanda cu țigări produse în afara UE este o activitate infracțională care subminează politicile de control și care aduce pierderi financiare imense ca urmare a neplății impozitelor și taxelor vamale, estimate la peste 90 de miliarde de euro pe an. Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun a fost adoptat, pe baza CCCT, în noiembrie 2012, fiind singura inițiativă multilaterală de reglementare în domeniu. Intrarea sa în vigoare este însă condiționată de ratificarea de către 40 de state, iar o ratificare la nivelul întregii UE ar constitui un pas important în acest sens. Protocolul urmărește crearea unui sistem global de urmărire și localizare a produselor din tutun, acordarea de licențe, păstrarea evidențelor, reglementarea vânzărilor pe internet, definirea infracțiunilor și asistența administrativă vamală reciprocă. Consider că ratificarea acestui protocol va contribui la combaterea traficului cu produse de tutun și la apărarea stării de sănătate a cetățenilor europeni."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph