Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-06-Speech-1-120-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160606.13.1-120-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie przewodniczący! Panie i Panowie posłowie! To nie jest debata ogólna. To jest debata bardzo konkretna. Nie tutaj miejsce na rozważanie struktury energetycznej Europy, pożądanej struktury energetycznej Europy, na ile energia jądrowa jest wartościowa. Debata dotyczy bardzo konkretnej inwestycji na Białorusi, w pobliżu granicy z Unią Europejską, w miejscu wrażliwym zarówno dla Litwy, jak i dla Polski. Ja jestem trochę zdziwiony wystąpieniem pana komisarza, które było nadmiernie techniczne, tak jakby ta kwestia była jedną z wielu inwestycji, która powinna podlegać wyłącznie ocenie technicznej. Warto posłuchać głosu tych ludzi, którzy wtedy, kiedy doszło do katastrofy w Czarnobylu, żyli po tej złej stronie żelaznej kurtyny, którzy zmagali się z dyktaturą komunistyczną i wiedzą, co to jest brak szacunku dla człowieka, brak szacunku dla środowiska. Ta inwestycja nawet w kategoriach ekologicznych rodzi wiele wątpliwości. Ale przede wszystkim – i tutaj chcę bardzo wesprzeć te głosy, które podkreślają czynnik rosyjski – to jest inwestycja finansowana, kredytowana, a właściwie współorganizowana przez Rosję. Rosja podporządkowuje cele energetyczne celom politycznym. Jeśli Unia Europejska prowadzi politykę wschodniego sąsiedztwa, jeśli Unia Europejska aspiruje do tego, by dbać o bezpieczeństwo całego Starego Kontynentu, by prowadzić coś na kształt polityki zagranicznej, nie może pomijać tego negatywnego faktu, iż jest to inwestycja zgodna z celami politycznymi Rosji."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph