Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-05-26-Speech-2-458-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160526.27.2-458-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Piața unică reprezintă motorul de dezvoltare economică a Uniunii Europene și principalul său avantaj comparativ în raport cu alți actori internaționali. De aceea consolidarea sa este un obiectiv strategic al instituțiilor comunitare. Strategia Comisiei Europene privind piața unică, adoptată anul trecut, pune accentul pe sporirea oportunităților pentru cetățeni și întreprinderi, prin intermediul planului de acțiune privind TVA, propunerea privind insolvența întreprinderilor, pașaportul pentru servicii, prevenirea discriminării care prejudiciază consumatorii, reglementarea achizițiilor publice, drepturilor de proprietate intelectuală și monitorizarea pieței. În mod concret, strategia include prevederi privind consolidarea economiei sociale de piață garantând incluziunea socială, crearea de locuri de muncă sustenabile, protecția consumatorului, măsuri pentru încurajarea IMM-urilor și microîntreprinderilor, combaterea evaziunii fiscale, protecția mediului, dezvoltarea întreprinderilor economiei sociale, combaterea economiei subterane, facilitarea accesului la sistemul de patentare, protejarea produselor agricole de origine geografică atestată. Toate aceste prevederi creează premisele dezvoltării unei economii verzi, bazată pe cunoaștere, axată pe realizarea prosperității cetățenilor europeni și garantând egalitatea de tratament pentru toți. În consecință, susțin adoptarea actualului raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph