Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-05-26-Speech-2-427-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160526.26.2-427-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Barierele netarifare constituie măsuri în calea comerțului liber, compuse din instrumente cum ar fi licențele, cotele, standardele și celelalte măsuri administrative și birocratice menite să reglementeze fluxurile în conformitate cu interesele unui actor economic. Realizarea pieței unice a Uniunii Europene a dus la eliminarea barierelor tarifare între statele membre, însă barierele netarifare continuă să reprezinte obstacole importante în calea fluxurilor comerciale intracomunitare. Această stare de fapt afectează creșterea economică și interesele consumatorilor europeni. În același timp, însă, este adevărat că o serie de bariere de acest tip derivă din însuși principiul subsidiarității, care permite reglementarea la diferite nivele, printre care și cel național și cel local, prin intermediul politicilor publice și în interes public. Unele dintre aceste reglementări se pot constitui în bariere netarifare temporare, în încercarea de a proteja interesele cetățenilor din anumite state membre. Respectarea drepturilor angajaților nu poate fi inclusă în categoria barierelor netarifare. Acestea nu trebuie, însă, să se transforme în măsuri protecționiste care se opun conceptului pieței unice. Statele membre trebuie să conlucreze pentru armonizarea graduală a practicilor lor, în măsura posibilităților, în vederea asigurării prosperității cetățenilor."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph