Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-05-26-Speech-2-350-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Realizarea uniunii energetice este unul dintre obiectivele Uniunii Europene pentru perioada următoare. Totuși, nu trebuie să uităm că principalii beneficiari ai acestui proiect trebuie să fie cetățenii europeni. În prezent, furnizorii de energie practică prețuri mari la nivel național, pentru că piața comună de energie nu a fost încă realizată și pentru că beneficiază încă de concentrarea mare a piețelor naționale. Acest lucru menține consumatorii europeni captivi față de marile monopoluri energetice, fără posibilitatea de a schimba furnizorul și de a beneficia astfel de prețuri mai avantajoase. Starea de fapt conduce la ideea existenței unei „sărăcii energetice” la nivel european, care trebuie combătută prin măsuri ferme ale instituțiilor europene. E nevoie de un plan de acțiune al Comisiei pentru combaterea acestui fenomen negativ la nivelul întregii Uniuni și pentru încurajarea eficienței energetice a clădirilor. De asemenea, micii producători de energie neconvențională nu trebuie să fie discriminați în raport cu marii producători în cadrul statelor membre. Uniunea Europeană trebuie să fie un scut al consumatorilor în fața abuzurilor marilor producători și furnizori de energie. De aceea, îmi exprim susținerea pentru această inițiativă necesară."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160526.24.2-350-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph