Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-05-26-Speech-2-340-125"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Manapság a megújuló energiatermelés kezdi kinőni a gyermekbetegségeit, már hozzáférhetők olyan technológiák, melyek kis közösségek szintjén, de akár családi beruházásban is életképesek. Az adott jelentés segít megalkotni, harmonizálni a jogi és a gazdasági szabályozási hátteret, mely a műszaki fejlesztéseket eddig gátolta, így támogatandó. Az alaperőművek korszerűsítése, cseréje nem mellőzhető, sőt nem is halogatható tovább, de kiegészítésként, ellátásbiztonságot növelő faktorként szükséges a helyi áramtermelés ösztönzése. Hálózati szabályozástechnikai szempontokból mindemellett komoly kihívást jelentenek majd a kistermelők, a tárolási kapacitások korlátozottsága miatt."@hu2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160526.24.2-340-125"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph