Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-05-26-Speech-2-318-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160526.23.2-318-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Informația a devenit o componentă vitală a societății actuale, mai ales în contextul în care majoritatea deciziilor noastre se bazează pe cât de bine suntem informați. Rolul decisiv al informației este reliefat și de importanța structurilor de informații în asigurarea securității la nivel mondial. Ascensiunea terorismului mondial a ridicat problema colaborării între actorii relevanți în domeniul informațional. Cazul cel mai relevant, în acest sens, este colaborarea dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în domeniul transferurilor de date personale. Acordul inițial dintre cele două părți în acest domeniu sensibil, cunoscut și sub denumirea de „sferă de siguranță”, a fost respins de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, întrucât nu respectă standardele europene de protejare a datelor personale și vieții private. Adoptarea unui nou acord, denumit „scutul de confidențialitate”, a schimbat oarecum accentul, însă mai există probleme care privesc respectarea standardelor Autorității Europene de Protecție a Datelor. În aceste condiții, acordul trebuie modificat pentru a respecta legislația europeană, jurisprudența Curții de Justiție a UE și Carta drepturilor fundamentale. Din acest motiv susțin respingerea acestei rezoluții, în vederea clarificării chestiunilor în suspensie care privesc drepturile legitime ale cetățenilor europeni."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph