Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-05-26-Speech-2-289-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160526.22.2-289-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Criza refugiaților care afectează Uniunea Europeană în ultimul an a avut efecte semnificative asupra anumitor state, care au trebuit să preia un număr mai mare de refugiați decât în mod obișnuit. Una dintre aceste țări este Suedia, unde numărul de refugiați a crescut exponențial în ultima perioadă, constituind una dintre țintele favorite ale azilanților. În mod concret, în perioada 2015-2016, numărul de refugiați ajunși în Suedia a crescut cu 60%, înregistrându-se 39 055 de solicitări de azil doar în luna octombrie 2015. Mai mult, în luna martie 2016, numărul de solicitări a crescut la 170 104, dintre care 73 331 copii, 36 181 fiind minori neînsoțiți. Confruntată cu acest aflux, Suedia a cerut sprijinul Comisiei pentru a fi exceptată de la schema de relocare propusă la nivelul UE, cel puțin pentru un an. Comisia a fost de acord cu această măsură temporară, pentru a permite Suediei să ofere azilanților accesul adecvat la îngrijiri medicale, locuințe decente și educație, în conformitate cu normele UE în domeniu. Totuși, având în vedere situația dificilă cu care se confruntă actualmente Grecia și Italia, exceptarea Suediei de la schema de relocare reprezintă o discriminare între statele membre. Din acest motiv sunt de acord cu respingerea deciziei Comisiei."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph