Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-05-26-Speech-2-238-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160526.20.2-238-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare speciale pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările economice la nivel internațional și pentru a-i susține în reintegrarea pe piața muncii. Consider că politica comercială a UE ar trebui să se concentreze în continuare pe modul în care se pot menține locurile de muncă în statele membre și, respectiv, pe stimularea sectorului economiei sociale. În cazul supermarketului Larissa, unde lucrătorii au fost disponibilizați în urma falimentului și închiderii întreprinderii, asistența financiară ar trebui să fie eficientă și rapidă. Din acest motiv, votez pentru susținerea măsurilor prezentate."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph