Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-05-26-Speech-2-180-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160526.18.2-180-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Tehnologiile informaționale au înregistrat progrese remarcabile în ultimii ani, schimbând în mod esențial viața noastră cotidiană. Un astfel de progres este și apariția monedelor virtuale care permite realizarea unor tranzacții în rețelele informaționale, fără a mai fi nevoie de folosirea monedelor naționale sau regionale. Avantajele acestei proceduri sunt facilitarea tranzacțiilor de tip financiar, mai ales prin reducerea costurilor suplimentare, dar și a operațiunilor de monitorizare a fluxurilor financiare, creșterea consumului și combaterea evaziunii fiscale. În prezent, însă, operațiunile respective sunt taxate la un nivel exagerat, afectând dezvoltarea și extinderea sectorului monedelor virtuale. În același timp, există și riscurile ca acest tip de operațiuni să fie folosite de crima organizată sau de grupările teroriste pentru activități de spălare de bani. Toate aceste probleme ar putea fi rezolvate mult mai eficient, însă, prin reglementarea mai atentă a noului domeniu, folosind tehnologiile adecvate (tehnologia registrelor distribuite) în mod proporțional și evitând birocratizarea. Raportul de față recomandă crearea unui grup operativ orizontal privind tehnologia registrelor distribuite, care să elaboreze o reglementare inteligentă în vederea încurajării inovației și garantării integrității. Este o inițiativă lăudabilă, în consecință susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph