Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-05-26-Speech-2-082-375"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160526.3.2-082-375"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Jautājums par situāciju piena nozarē ir jāskata kontekstā ar situāciju globālajā tirgū — embargo Krievijā un pieprasījuma kritumu Ķīnā. Tuvojoties Eiropadomei, ir saprotams, ka sankcijas pret Krieviju netiks atceltas vai pārskatītas un būtisks pieprasījuma pieaugums Ķīnā nav novērojams. Tāpēc ES jādomā par mērķtiecīgu atbalstu piena nozarei. Situācija visā ES ir dramatiska, taču Latvijā tā ir kritiska. Piena iepirkuma vidējā cena kopš embargo līdz 2016. gada aprīlim samazinājās par 33 %. Tas ir viens no lielākajiem samazinājumiem ES dalībvalstu starpā. Aprīlī cena noslīdēja līdz 0,20 euro/kg, savukārt maijā tās samazinājums varētu sasniegt pat 37 %. Piena iepirkuma cenas līmenis jau ilgstoši nenosedz ražošanas izmaksas. Viss ES piešķirtais pagaidu ārkārtas atbalsts piena ražotājiem ir izmaksāts. Uzskatu, ka pašreizējā situācijā tieša finanšu atbalsta piešķiršana piena ražotājiem ir nepieciešamais risinājums, kas kaut nedaudz mazinātu pieaugošo zaudējumu slogu un novērstu ražotājiem draudošo masveida bankrotu. Svarīgi būtu palielināt intervences iepirkuma apjomu, diskutēt par finanšu instrumentiem un lielāku elastību valsts atbalsta regulējumā. Es apšaubu brīvprātīgu ražošanas samazināšanas efektivitāti tirgus stabilizēšanai un redzu vairāk risku nekā ieguvumu ražotājiem. Vēl vēlos piebilst, ka mums neatliekami ir jādomā arī par atbalstu cūkkopības, augļu un dārzeņu nozarēs, kur situācija kļūst arvien satraucošāka."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph