Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-05-25-Speech-1-298-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160525.21.1-298-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"În ultimii ani, sectorul energetic din Europa a cunoscut transformări semnificative. Cu toate acestea, peste 50 de milioane de cetățeni ai UE trăiesc în sărăcie energetică pentru că încă există elemente care îi împiedică pe consumatori să profite pe deplin și să aibă un control semnificativ asupra consumului lor și astfel să reducă sumele de pe facturile lor. Aceasta reprezintă o problemă socială din ce în ce mai grea, care impune o rezolvare urgentă și care ar trebui tratată pe cât posibil în mod direct, prin măsuri de politici sociale. Este necesară o abordare europeană comună, care să urmărească scopul de a înlătura dezechilibrele și inegalitățile de pe piață pentru a găsi soluții durabile pentru consumatori și pentru ca industria noastră să acceseze energie la prețuri accesibile. Consider corectă abordarea Comisiei, conform căreia contextul local trebuie identificat, luat în considerare și sprijinit în mod adecvat, implicându-i activ pe participanții locali. În același timp, trebuie să se schimbe rolul consumatorului, astfel încât acesta să poată accesa și beneficia mai bine și mai rapid de ofertele și serviciile de energie, profitând de ele."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph