Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-05-25-Speech-1-166-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160525.18.1-166-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie przewodniczący! Koleżanki i Koledzy! Również chcę wyrazić zadowolenie z zaawansowania rozmów w zakresie wymiany danych osobowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone są naturalnym, pozytywnym partnerem Europy i te rozmowy trzeba toczyć na podstawie zaufania, a nie podejrzeń. Cieszę się z tych rozstrzygnięć, także z tych wstępnych rozstrzygnięć, z pomysłów instytucjonalnych, z mechanizmu dochodzenia roszczeń. Myślę, że powinniśmy zadbać o maksymalnie wysoki stopień ochrony danych osobowych w tym porozumieniu, ale jednocześnie kierując się zasadą racjonalności. Ja mam wrażenie, że częstokroć prawo do prywatności jest interpretowane na poziomie nadużycia, co często pozostaje w sprzeczności z innymi dobrami. Szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa nie można interpretować prawa do prywatności tak, by uniemożliwiona była ochrona bezpieczeństwa naszych obywateli, bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych i wspólnoty transatlantyckiej."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph