Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-05-11-Speech-3-033-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160511.5.3-033-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! To jest dobra decyzja dla bezpieczeństwa obywateli państw europejskich i całej Europy. Szkoda, że przychodzi tak późno. Mam takie wrażenie, że gdyby nie dramatyczne zamachy terrorystyczne w ostatnim czasie, to prace toczyłyby się jeszcze dalej. Przeciwnicy rozporządzenia fałszywie przedstawiają ten pomysł jako centralistyczny i zagrażający prawom obywatelskim. To jest racjonalny pomysł koniecznego zwiększenia uprawnień EUROPOLU, także zbudowanie tej jednostki, która śledzić będzie podejrzane treści w internecie przy zachowaniu równowagi i kontroli ze strony Parlamentu. Skrajna prawica nie ufa Unii Europejskiej, a lewica, skrajna lewica, przedstawiła dzisiaj opaczną wizję wolności, w której nie ma miejsca na bezpieczeństwo. Obydwie tendencje źle służą debacie publicznej, to jest dobra racjonalna decyzja"@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph