Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-05-11-Speech-3-015-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160511.5.3-015-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Lad mig indlede med at takke hr. Díaz de Mera, resten af ​​ordførerne og EU-institutionerne for det hårde arbejde. Det har været en langvarig proces, og jeg er overbevist om, at Europol fra næste år vil være langt bedre rustet til at støtte medlemsstaterne i bekæmpelsen af ​​grov, grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme. Som ALDE’s ordfører havde jeg personligt gerne set, at Europol var blevet styrket endnu mere, så Europol kunne bede medlemsstaterne om at iværksætte efterforskning og i det mindste at begrunde afslag herpå. Jeg havde også gerne set, at deling af informationer mellem medlemsstaterne var blevet gjort obligatorisk for at undgå, at nogle medlemslande måtte ligge inde med viden, som andre medlemslande kunne anvende. Det foregår lige nu på frivillig basis, og det er ikke tilstrækkeligt. Den tværnationale karakter i Paris- og Bruxelles-angrebene understreger, at informationsudveksling og politisamarbejde er altafgørende for at kunne imødegå terrortruslen. Desværre er der alt for mange eksempler på det stik modsatte. Lad mig nævne et enkelt: Terroristerne fra Paris-angrebet i november rejste med bil fra Belgien til Frankrig, blev stoppet ved grænsen, men de blev løsladt igen, fordi de franske myndigheder ikke havde adgang til billedidentifikation. Der er desværre flere eksempler på både manglende information og mangelfuld koordinering. Fremadrettet er det derfor afgørende, at vi bliver bedre til at dele information mellem medlemsstaterne. Det er forudsætningen for, at vi sammen kan forhindre nye tragiske begivenheder. Til medlemsstaterne vil jeg sige: "Vent ikke på, at den næste tragedie finder sted, før I intensiverer jeres fælles indsats med Europol!" Jeg siger "jeres", og jeg siger det med misundelse, fordi Danmark, mit hjemland, står til at skulle forlade Europol, fordi befolkningen stemte nej til Europol ved en folkeafstemning sidste år. De kommende måneder vil vise, om det er muligt at forhandle en aftale om Europol på plads i tide. Det er naturligvis mit håb, at Danmark kan blive fuldt og helt medlem af Europol. Men i min bog er ufuldstændige parallelaftaler ikke den optimale løsning, hverken for Danmark eller for Europa. Jeg ønsker alle til lykke med det nye stærkere Europol. Det er et helt centralt redskab i kampen mod organiseret kriminalitet og bekæmpelsen af terrorisme."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph