Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-05-10-Speech-2-411-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160510.23.2-411-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Van értelme a fenntartható fennmaradás fogalmának is, nemcsak a fenntartható fejlődésének, és éppen a ritkán lakott régiók kapcsán. Hatalmas ökológiai potenciált jelentenek ezek a térségek – amint arra a jelentés helyesen mutat rá – egy fenntartható jövő kialakítása érdekében. Nem eshetünk sokadszorra ismét az egysíkú gazdasági megközelítés csapdájába, mely ezen térségek elnéptelenedését eredményezné. Támogatandó a jelentés, amely a gondok tagállami és bizottsági összefogással történő megoldásában látja a lehetséges kiutat, konkrét és speciális kohéziós politika mentén. Kérdés persze, ha eddig nem sikerült jelentős eredményeket elérni, ezután sikerül-e."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph