Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-04-28-Speech-2-1765-843"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160428.134.2-1765-843"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove je osnovano u prosincu 2007. na razdoblje od 10 godina kako bi se znatno poboljšala učinkovitost i djelotvornost postupka razvoja lijekova s dugoročnim ciljem da farmaceutski sektor proizvodi učinkovitije i sigurnije inovativne lijekove. Rezultati operativnih kontrola plaćanja projektnih troškova nisu bili zadovoljavajuće dokumentirani na način da se nije jasno naznačila niti objasnila faza projekta kao ni sve što je njime ostvareno. Međutim, također pozitivno je što uključenost malih i srednjih poduzeća neprestano raste zahvaljujući promicanju njihova sudjelovanja u aktivnostima Zajedničkog poduzeća. Stoga, podržavam razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014. te zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2014."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph