Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-04-28-Speech-2-1538-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160428.127.2-1538-750"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Europski parlament je, uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2014., dao razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014. Utvrdio je da završni godišnji financijski izvještaji Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda, te je odobrio zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2014. Sa zabrinutošću primjećujem da bi se zbog velikog i stalno rastućeg broja sporazuma o bespovratnim sredstvima, kao i razmjera povezanih rashoda koje Agencija treba provjeriti i nadoknaditi, za financiranje operativnih aktivnosti Agencije mogao rabiti učinkovitiji i isplativiji mehanizam financiranja. Pozdravljam Odluku Parlamenta kojom je dao razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014., jer je zabilježen znatan napredak u i provjerama rashoda koje su zemlje suradnice prijavile na temelju sporazuma o bespovratnim sredstvima."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph