Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-04-28-Speech-2-1419-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160428.117.2-1419-500"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Europski parlament je primio na znanje aktivnosti koje je poduzela Agencija što se tiče upravljanja proračunom i financijama, te s obzirom na obveze i prijenose. Nadalje, Agencija je revidirala svoje selekcijske postupke te unijela niz poboljšanja u postupke zapošljavanja ne bi li se zajamčila transparentnost i jednako postupanje prema kandidatima, uvela je i kontrolu radi neovisnog praćenja odvijanja selekcijskih postupaka te je donijela odluku na temelju koje operativno osoblje može postati trajno zaposleno. Postoji mogućnost da se operativno osoblje trajno zaposli. Na temelju tih primjedbi, Europski parlament u svom izvješću daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za željeznice za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014. Osim toga, odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2014. Ovo izvješće u potpunosti podržavam."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph