Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-04-28-Speech-2-1332-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160428.107.2-1332-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Europska agencija za okoliš ima za cilj osigurati kvalitetne i neovisne informacije o okolišu. Riječ je o ključnom izvoru informacija za sve čimbenike, uključujući i širu javnost, vezano za razvoj, donošenje, provedbu i vrednovanje politike o okolišu. Navedena agencija pomaže Zajednici i državama članicama u donošenju informiranih odluka o poboljšanju okoliša na način da objedinjuje pitanja o okolišu u ekonomske politike te koordinira Europsku informacijsku i promatračku mrežu za okoliš. Podržavam razrješnicu koju je Europski parlament dao izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014. Konačni proračun agencije za financijsku godinu 2012. iznosi 52 573 071 EUR, što je povećanje od 6,70 % u odnosu na 2013. godinu. Ističem manjkavosti koje su u izvješću Revizorskog suda utvrđene u i provjerama Agencije, te pozivam da Agencija unaprijedi svoje poslovanje sukladno izvješću Revizorskog suda."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph