Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-04-14-Speech-4-271-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160414.27.4-271-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Es atbalstu jauno direktīvu, kas regulēs Pasažieru Datu reģistra (PDR) datu izmantošanu ES novēršanas, noteikšanas, izmeklēšanas un terorisma un citu nopietnu noziegumu izmeklēšanas vajadzībām. Jaunie noteikumi prasīs lidsabiedrībām nodot dalībvalstu iestādēm pasažieru datus par visiem lidojumiem starp ES un trešām valstīm. Vācot pasažieru datus, ar tiem daloties un tos analizējot, mūsu izlūkošanas iestādes varēs konstatēt aizdomīgas uzvedības modeļus. PDR nav risinājums visām problēmām, bet dalībvalstis, kurām ir nacionālās PDR sistēmas, ir vairakkārt pārliecinājušās par to efektivitāti. Direktīva nodrošina arī datu aizsardzības garantijas, kā arī ir proporcionāla riskam, kam šobrīd esam pakļauti. Mērķis ir harmonizēt ES dalībvalstu noteikumus par PDR datu vākšanu un apstrādi."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph