Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-04-12-Speech-2-571-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160412.36.2-571-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A Uachtaráin, vótáil mé arís le mo ghrúpa sna vótaí go léir anseo agus is dóigh liom gur tuarascáil mhaith í. Is dóigh liom féin gur trí fhoghlaim sna scoileanna a thiocfaidh ár saoránaigh ar an bhfírinne maidir leis an Aontas. Mar má fhéachann tú ar na meáin, agus go háirithe sna táblóidigh, ní fhaigheann siad an fhírinne ansin. De ghnáth bíonn siad claonta agus uaireanta insíonn siad bréaga. Agus sin ceann de na cúiseanna go bhfuil ar siúl anois, mar níl an t-eolas ag saoránaigh. Dá bhrí sin is trí na scoileanna go bhféadfaimid teacht ar an bhfreagra agus trí chláracha cosúil le Erasmus+, An Eoraip do na Saoránaigh, Comenius agus mar sin de. Tá clár iontach i mo thír féin anois, clár Réalta Ghorm, ina bhfoghlaimíonn leanaí sna scoileanna go léir faoin Aontas agus déanann siad tionscnamh ar an Aontas – na tíortha, an teanga, cultúr agus mar sin de. Is trí na cláracha sin a thiocfaidh siad ar an bhfírinne faoin Aontas."@en1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph