Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-03-08-Speech-2-612-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160308.27.2-612-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Nie jestem takim entuzjastą jak moi poprzednicy. Cieszę się z porozumienia, ale moja radość jest ograniczona. Nie wykorzystano szansy na tworzenie oszczędnej regulacji. Jestem przekonany, że ocena skutków regulacji powinna być dokonywana na każdym etapie legislacji, powinien być mocniej wyeksponowany test konkurencyjności. I wreszcie jest ta sprzeczność: albo chcemy zasady pomocniczości, albo wciąż mówimy o czymś, czego do końca nie rozumiem – o braku, o kosztach braku Unii Europejskiej. To ostatnie zazwyczaj jest jednak zaproszeniem do centralizmu i nadprodukcji prawa. Więc postawmy na zasadę pomocniczości, także w samym Parlamencie Europejskim. W Komisji Regulaminowej toczą się prace nad Regulaminem Parlamentu. Proponuję, żeby sam Parlament Europejski szerzej niż dotychczas stosował zasadę pomocniczości. Więc: tak dla porozumienia – ale moja ocena jest nie tak entuzjastyczna jak u wielu poprzedników."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph