Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-03-08-Speech-2-560-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160308.25.2-560-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Koleżanki i koledzy! To jest powrót realizmu – nie egoizmu, tylko realizmu. W zeszłym roku licytowano się, mówiono o polityce otwartych drzwi, gotowi byliśmy przyjąć każdego. To był błąd nieodpowiedzialności. Ten zwrot ku realizmowi całkowicie popieram. Trzeba ochronić granice zewnętrzne Unii Europejskiej, trzeba pomóc, ale jednocześnie wymagać od Grecji polityki odpowiedzialnej. Trzeba wreszcie zadbać o to, żeby umowa z Turcją była rzeczywiście wykonywana. Wreszcie trzeba pomagać humanitarnie przede wszystkim uchodźcom, chrześcijanom i wyznawcom innych religii, którzy doznają cierpień z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Nie wracajmy do mechanizmu relokacji jako mechanizmu arbitralnego. Jest on ryzykowny i w moim przekonaniu niezgodny także z regułami prawa międzynarodowego, bo nie można lokować ludzi niezgodnie z ich wolą tam, gdzie nie życzą sobie jeździć. Realizm nie jest egoizmem. Tylko bezpieczna Europa będzie w stanie pomagać innym."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph