Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-347-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.18.1-347-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Oceliarsky priemysel v Európe dáva prácu viac ako 350 tisíc ľuďom. Aj na Slovensku má výroba ocele dlhú tradíciu a tvorí až 6 percent domáceho produktu, čo je najviac v celej Únii. Pokiaľ však naše firmy musia dodržiavať prísne bezpečnostné a environmentálne štandardy, Čína rieši svoje hospodárske problémy masívnym dotovaním vývozu svojej ocele. Som rád, že práve dnes naša Európska ľudová strana podnikla v tejto veci konkrétne opatrenia a obrátila sa na Komisiu, aby podnikla naozaj účinné kroky. Už pred dvoma mesiacmi v decembri minulého roku som sa obrátil na Komisiu s tým, aby konala, pretože situácia v oceliarstve je naozaj kritická a ďalšie odvetvia, ako napríklad výroba hliníku, to majú stále v Únii stále ťažšie. Je dôležité, aby vlády spolu s Komisiou na pôde Svetovej obchodnej organizácie pripravili potrebné kroky na záchranu výroby ocele v Európe. Je dôležité, aby sme zachovali pracovné miesta, a je kľúčové, aby sme konali čo najskôr."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph