Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-346-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.18.1-346-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doamnă președintă, doamnelor și domnilor colegi, liderii Uniunii Europene și responsabilii celor 28 de state membre au fost preocupați de găsirea unui compromis care să prevină Brexitul. Nu contest politicile în combaterea turismului social dar, în materia alocațiilor pentru copii, nu pot fi de acord ca ele să fie plătite la nivelul țării de origine a părinților, dacă aceștia nu trăiesc în Regat. Copiii suferă deja din cauza faptului că sunt departe de părinți, fie emoțional, fie în procesul de creștere și educare. Alocațiile sunt și o formă de compensare a acestor lucruri. Părinții, plătitori de taxe și impozite, de altfel, în Marea Britanie, și-au lăsat copiii în țările de origine tocmai pentru a da prin munca lor o plusvaloare cât mai mare acesteia. Societatea britanică beneficiază, de altfel, de expertiza unor persoane – fie medici, profesori sau ingineri – pregătite profesional în alte state, fără să fi cheltuit o liră în acest proces educațional. Astfel, dacă se pune în discuție diminuarea plăților pentru alocațiile copiilor rămași acasă, Marea Britanie trebuie să fie obligată să plătească statelor membre pregătirea profesională a tuturor cetățenilor străini care, prin eforturile lor, contribuie la bunăstarea economică din Regat."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph