Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-344-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.18.1-344-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Jedním z nejvážnějších problémů, kterému dnes Evropa čelí a se kterým je v současnosti konfrontována, je bezpochyby terorismus. Nejen v souvislosti s tímto jevem oprávněně slýcháme, že bychom měli řešit příčiny terorismu, ne pouze důsledky. Je to nepochybně velmi správná námitka. Pokud jde o příčiny, osobně se domnívám, že významným faktorem, který za rozmachem terorismu stojí, je právě politika Saudské Arábie. Já jsem dříve velmi zvažoval pojmenovat takto razantně úlohu a působení tohoto státu, nicméně myslím si, že v tuto chvíli již není vhodné být dále zdrženlivý. Myslím si, že také není sporu o tom, že tento stát poskytuje teroristickým organizacím oporu intelektuální i materiální. Jakkoli se v tomto směru v poslední době Saudská Arábie dostává do stínu Islámského státu, Evropská unie se ani v jejím případě nemůže dále tvářit, že je vše v pořádku. Je načase jednat a ve vztahu k Saudské Arábii důsledně uplatňovat politiku, která v konečném důsledku povede k naprosté eliminaci podpory teroristických skupin. Dnešní Saudská Arábie představuje hrozbu, podle toho k ní Evropská unie musí přistupovat."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph