Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-342-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Gospođo predsjedavajuća, migrantska kriza načela je europsko jedinstvo i europsko zajedništvo. Pao je Dublin, ugrožen je Schengen. Kriza je bila tako velika odmah na početku da mi nismo znali dobro reagirati. Nažalost, moram konstatirati da ni danas još uvijek nemamo jasnog rješenja jer ne postoji europska solidarnost, jer ne postoji europsko zajedništvo. Neprihvatljivo je da zemlje koje nisu članice Europske unije, koje su na tzv. Balkanskoj ruti i koje jesu dio Europe, ali i zemlje koje nisu u Europi učinile su puno više za migrantsku krizu i za rješavanje problema migrantske krize nego što to čini 28 zemalja bogate Europske unije. Treba nam više solidarnosti, više zajedništva jer će čitav europski projekt doći u pitanje ako toga ne bude."@hr1
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.18.1-342-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph