Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-341-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.18.1-341-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doamnă președintă, săptămâna trecută, Fiscul din România a solicitat unui număr de cinci televiziuni aparținând trustului Intact să evacueze în termen de cinci zile sediile în care își desfășoară activitatea, ca parte a acțiunii statului de recuperare a unui prejudiciu. Consider corectă dorința statului de a recupera prejudiciile din dosare. În fața justiției, toți suntem egali. Hotărârea judecătorească s-a pus în aplicare prin preluarea clădirii trustului de presă de către stat și nu prevede evacuarea Antena 3, care nu este parte a niciunui proces și nu are nicio datorie la stat. Soluția corectă, conform legii, este dreptul de preempțiune al trustului de presă, în calitate de chiriaș. Solicitarea către cinci televiziuni de a evacua sediile într-un timp atât de scurt înseamnă încetarea emisiunii și pot fi interpretate ca un demers menit să intimideze respectivele instituții media și chiar să pericliteze activitatea acestora. Putem vorbi despre suprimarea libertății de exprimare prin mijloace administrative. Nicăieri în Europa o televiziune, și cu atât mai puțin cinci, nu își poate schimba sediul în cinci zile."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph