Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-331-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.18.1-331-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospođo predsjednice, prometno povezivanje zemalja zapadnog Balkana s Europskom unijom i međusobno omogućit će bržu komunikaciju, brže priključivanje ovih zemalja Europi, bolje razumijevanje i bolje međusobne odnose. To je razlog zbog kojeg sam prije nekoliko mjeseci s kolegama zastupnicima iz Europskog parlamenta predložio deklaraciju o proširenju velike europske TEN-T mreže na zemlje zapadnog Balkana. Početkom ovog mjeseca Europska komisija donijela je takvu odluku kojom će se postići svi ovi ciljevi o kojima sam govorio. Stoga pozdravljam ovu odluku Komisije, a deklaracija koju sam spomenuo još uvijek se može potpisati."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph