Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-328-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.18.1-328-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, zásadní otázkou pro Evropskou unii je řešení migrační krize. Stále však ještě nevidím výraznou změnu v ochraně vnějších hranic a v nastolení míru na Blízkém východě. Je pro mne nepochopitelné, že stále nebylo přijato rozhodnutí o zřízení pohraniční a pobřežní stráže, zatímco systém povinných kvót, se kterým jsem nesouhlasila, bych schválen relativně rychle, ale stejně nefunguje. Mezitím přijímáme v České republice uprchlíky sami a dobrovolně, byť řádově v mnohem menší míře než v Německu a v jiných zemích. Podporuji iniciativu nadace, která v České republice zajistila azyl pro 153 iráckých křesťanů prchajících před islamistickým terorem. Je to sice malé číslo, ale jsou to konkrétní lidé, konkrétní rodiny, děti, které osobně znám, a jsem ráda, že jsme mohla přispět k jejich záchraně. V naší zemi se samozřejmě také ozývá nesouhlas, ale jsou četná i gesta solidarity a pomoci. Lidé jsou ochotni pomáhat, ale nesmí se cítit ohroženi. Platí zde jednoduchá rovnice. Čím důslednější a rychlejší bude konání evropských orgánů při řešení této krize, tím větší bude ochota uprchlíky přijímat na úrovni státních orgánů, samosprávy i jednotlivých lidí."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph