Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-325-004"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.17.1-325-004"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană joacă un rol esențial în lupta împotriva traficului de droguri prin exemplele sale de bune practici și trebuie să reprezinte unul dintre pionii esențiali ai sesiunii extraordinare a Adunării Generale a ONU. Dincolo de aspectul infracțional al traficului și consumului de droguri, trebuie să fim conștienți și de problemele pe care le implică din perspectiva sănătății publice, UE angajându-se în nenumărate rânduri pentru asigurarea protecției sănătății cetățenilor și în combaterea dependenței de droguri. Totuși, nivelul ridicat de decese și povara financiară adusă sistemului public de sănătate ne dovedesc nevoia unei abordări mai profunde privind reducerea furnizării și cererii de stupefiante. Este necesar ca eforturile noastre să fie dublate de conștientizarea pericolului cauzat de traficul și consumul de stupefiante de către cetățeni, atât asupra lor dar, mai ales, asupra copiilor. Având o formare medicală la bază, pun accentul pe pericolul asupra sănătății cetățenilor, astfel consider necesară aprofundarea dezvoltării unor politici de educare a cetățenilor, în special a tinerilor, pentru a reduce impactul nociv al drogurilor asupra societății."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph