Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-321-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.17.1-321-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospođo predsjedavajuća, dobro je da Europska unija s 28 jasnih glasova dolazi na ovo posebno zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih naroda o drogama. Naš europski koncept, naše europsko iskustvo kada govorimo o prevenciji, o ulozi civilnog društva, o reintegraciji onih koji su okusili drogu, o ulozi javnog zdravstva, edukacije pa i kampanja koje su se u mnogim zemljama, regijama i gradovima vodile protiv droga, vjerujem da upravo to europsko iskustvo može biti iznimno značajno za cijeli svijet. Naravno, i iskustvo koje ima Europol. Ali, ja sam ipak kada treba izabrati između prevencije ili represije uvijek za ono što znači civilno društvo, prevencija, javno zdravstvo, a manje represija."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph