Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-315-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.17.1-315-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Téma drog považuji v současné době za stejně aktuální, jako např. téma migrace. Bohužel mi připadá, že drogy stále zůstávají v pozadí veškerých diskuzí. V posledních letech stále dochází k novým trendům, na které musí mezinárodní společenství reagovat, chce-li zabránit rozmachu drog. Když se podívám na statistiky, je naprosto jasné, že výčet nově vznikajících omamných látek neustále narůstá, např. v roce 2014 došlo k nahlášení 101 nových omamných látek. Současně s tímto fenoménem již delší dobu narůstá i počet trestných činů souvisejících s nabídkou drog. Tím snad nejnebezpečnějším je obchodování s nelegálními drogami na internetu. V Evropě je již několik tisíc internetových obchodů, kde si i mladiství a děti mohou koupit drogy a jiné omamné látky. Musíme tedy hledat řešení nejen na evropské úrovni, ale i na světové a zasadit se o efektivní prevenci tohoto negativního jevu."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph