Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-314-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.17.1-314-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Zdrowie publiczne to jedno z praw podstawowych składających się na dobro wspólne każdego narodu i żaden rząd nie ma prawa uchylać się od odpowiedzialności za zwalczanie plag, szczególnie plag szerzonych w zorganizowany sposób, które uderzają w zdrowie ludzi. Ludziom uzależnionym od narkotyków należy pomagać w leczeniu; hurtowników, dystrybutorów, wszystkich tych, którzy szerzą tę plagę, należy zwalczać, należy z nimi prowadzić regularną wojnę. Słyszę, że w tej chwili głównym naszym orędziem do reszty świata ma być zakaz kary śmierci za przestępstwa narkotykowe, a może jeszcze zakażemy używania wojska w walce z mafiami narkotykowymi? Może zwrócimy się do Stanów Zjednoczonych, do państw Azji Wschodniej, żeby wojsko nie walczyło z mafią narkotykową, bo jeszcze przypadkiem jakiś hurtownik zginie? My mamy ludzi bronić, a nie zachęcać innych do tego, żeby nie zwalczali tego zła, które uderza w nasze narody."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph