Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-305-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.16.1-305-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fontosnak tartom, hogy szolidaritást mutassunk Tunéziával, és meglevő eszközeinkkel segítsük az észak-afrikai ország gazdaságának és demokratikus politikai rendszerének stabilizálását. A nemzetközi terrorizmus súlyos veszélyt jelent az országra, s elriasztja a turistákat, akik nélkül Tunézia gazdasága megroppanhat. Gondoljunk itt a tavalyi sousse-i szörnyűséges merénylet következményeire. Ezért bizonyos mértékig indokolt a tunéziai olívaolaj-termelők segítése érdekében adott kereskedelmi kedvezmény. Az európai uniós termelőkkel azonban legalább ugyanilyen mértékig szolidárisnak kell lennünk. A Bizottság által adott plusz 35 ezer tonna olívaolajra vonatkozó vámmentesség nem válhat kivételes eszközből mindennapi gyakorlattá. Ezért kérem, hogy a spanyol és olasz néppárti képviselők javaslatának megfelelően csak havi importengedélyeket lehessen kiadni e plusz mennyiség behozatalára, másrészt ne lehessen meghosszabbítani a vámmentes időszakot."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph