Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-265-625"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.15.1-265-625"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A Parlament asztalán lévő rendeletjavaslat célja, hogy javítsa a munkavállalók hozzáférését az EU-n belüli munkavállalói mobilitást támogató szolgáltatásokhoz, ezáltal pedig elősegítse a méltányos mobilitást, és biztosítsa a foglalkoztatási lehetőségekhez való jobb hozzáférést az egész Unióban. Ennek fő eszköze az európai foglalkoztatási szolgálatok – körülbelül 900 tanácsadóból álló – hálózata (EURES). Egyértelmű azonban, hogy ez az eszköz jelenlegi formájában nem képes ösztönözni a további méltányos mobilitási mintákat, különösen az uniós munkaerő létszáma és a jelenlegi gazdasági helyzet kihívásainak jellege miatt. Erre a javaslat választ ad, ugyanakkor mindenképpen fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a munkavállalói mobilitás ösztönzése mellett azoknak is támogatást kell biztosítanunk, akik gazdasági kényszerből hagyták el szülőhazájukat és végeznek – olykor a képzettségükhöz képest alulfizetett és méltánytalan – munkát. Ha van arra uniós forrás, hogy elősegítsük az európai polgárok mobilitását, úgy arra is kell találni megoldást, hogy azokat segítsük, akik szülőföldjükön szeretnének újra boldogulni."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph