Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-263-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.15.1-263-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A munkahely Unión belüli szabad megválasztását az Európai Unió négy alapszabadságához tartozó szabad mozgáshoz való jog szerves részeként tekintem, amely az uniós polgárság egyik jelentős eleme, amelyet egyébként a mostani migránsválság végveszélybe sodort. Ma az EU-ban 23 millió munkanélküli van, és minden ötödik fiatalnak nincs állása. Az ellenkező híresztelések ellenére az Unión belüli uniós munkavállalói mobilitás a munkaerőpiac méretéhez és az EU aktív népességéhez képest, de még a nagyobb versenytársakéhoz (USA, Japán) képest is alacsony – az EU 27 mobilitási rátája csupán 0,29%. A rendelet célja, hogy az EURES-hálózatot hatékony eszközzé alakítsa az álláskeresők és a munkáltatók számára, tiszteletben tartva a tagállamok kompetenciáit a munkaerőpiaci szabályozás tekintetében, amely továbbra is nemzeti hatáskörben maradt. Az álláspontom az, hogy nem még több nem uniós és kifejezetten képzetlen bevándorlóval, hanem az uniós polgárok szabad munkavállalásának erősítésével kell a foglalkoztatási gondokat csökkenteni. Ennek keretében úgy gondolom, hogy az üres álláshelyek betöltése tekintetében a tagállamoknak és a Bizottságnak ügyelniük kell arra, hogy ezek betöltése során az uniós tagállamok állampolgárai elsőbbséget élvezzenek, hogy megvalósuljon az uniós preferencia elve is."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph