Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-263-250"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.15.1-263-250"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Cieszę się, że w procesie rozmów trójstronnych udało się uzyskać międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie instrumentu EURES. Jestem zdania, że nowa dyrektywa, w której ponownie ustanawia się ten instrument – o ile zostanie sprawnie wdrożona w państwach członkowskich – pozwoli na nadanie nowej dynamiki współpracy międzyregionalnej w dziedzinie rekrutacji pracowników. Unia Europejska od kilku lat boryka się nie tylko z problemem bezrobocia, ale także, z drugiej strony, z problemem nieobsadzonych wakatów w niektórych obszarach gospodarki. Europejska Sieć Służb Zatrudnienia w nowej, wzmocnionej formie posiada potencjał, aby ułatwić rekrutację pracowników z różnych państw członkowskich. Sieć będzie tworzona zarówno przez publiczne służby zatrudnienia, jak i partnerów społecznych, których będą obowiązywać te same minimalne kryteria. Uważam, że to dobra podstawa do współpracy. Ponadto cieszy mnie, iż wyodrębniono i sprecyzowano kwestie mobilności pracowników w rejonach transgranicznych. W istocie jest to grupa pracowników, która boryka się z nieco innymi problemami, przez co wymaga szczególnej uwagi, a nierzadko odrębnych rozwiązań. Stworzenie osobnych partnerstw transgranicznych w ramach EURES uważam wobec tego za dobre rozwiązanie."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph