Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-257-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.15.1-257-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Já bych chtěl rovněž vyzdvihnout, že v současné době přeshraniční formu práce uplatňuje 1,1 milionů občanů EU. Také, že 7 milionů občanů EU je zaměstnáno v jiných členských státech EU. To je, myslím, že velmi podstatné. Myslím, že to ukazuje právě hodnoty, které jsou potřebné v této době zmiňovat, a to je tedy svoboda usazování se a svoboda práce, kterou zaručují ty základní čtyři svobody EU. Plyne z toho i řada podnětných kritérií, které lze ocenit, a to je tedy růst HDP. Na druhou stranu je skutečně pravdou i to, co říkala kolegyně Sehnalová, a to je odliv kvalifikovaných sil. I s tím se musí vypořádávat členské státy, které s touto hodnotou EU do jisté míry musí potom bojovat ve svých právních řádech. Pro mě je podstatné, že EURES byl reformován a reformován způsobem, který ještě dále uplatňuje větší zapojení kvalifikované pracovní síly na pracovním trhu."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph