Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-253-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.15.1-253-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Chtěla bych především poděkovat kolegovi Beckerovi za jeho odvedenou práci na zprávě o portálu EURES. Výsledný text, který byl podpořen velkou většinou při hlasování ve výboru EMPL, jasně dokazuje, že je to text solidní a tuto podporu si zasloužil. Jsem také ráda, že byly přijaty pozměňovací návrhy, mimo jiné i pozměňovací návrh, který jsem podávala ve smyslu žadatelů, kteří splní požadavky a kritéria pro udělení oprávnění tak, aby členský stát toto oprávnění vydal. Aby zde nebylo žádné pochyby o tom, zda oprávnění může být vydáno. Toto jasné vymezení mě tedy velmi ve zprávě těší. Vítám také to, že tato politika na trhu práce zůstává plně v pravomoci členských států, je tedy respektována subsidiarita a samozřejmě je potřeba usilovat o co nejnižší byrokratickou zátěž a dobrou implementaci. Proto vítám prohlášení pana komisaře, který slíbil, že bude sledovat implementaci a podá o tomto zprávu. Děkuji všem za dobrou práci."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph